Undervisningsparathed

Denne politik er udviklet med henblik på at sikre, at eleverne har de praktiske og kognitive færdigheder, der er nødvendige for at kunne deltage aktivt og succesfuldt i undervisningen på deres respektive klassetrin. Ydermere for at sikre, at eleverne er rustet til at modtage undervisning og deltage aktivt i klasseværelset ved at have udviklet nødvendige færdigheder og kompetencer.

0.-3. klasse
Kommunikation: Eleverne skal kunne forstå og følge enkle mundtlige instruktioner fra læreren, såsom at sætte sig på deres plads, komme ind til time efter frikvarter og holde styr på deres ting.
Selvhjulpenhed: Eleverne bør kunne klare simple dagligdags opgaver som at tage deres overtøj af og på, åbne deres madpakke, rydde op efter sig selv klare toiletbesøg.
Koncentration: Eleverne skal være i stand til at lytte opmærksomt i korte perioder under lektionerne, række hånden op og reagere på simple spørgsmål eller opfordringer fra læreren.
Behovsudsættelse: Eleverne skal kunne vente på tur, vente med at spise og drikke, ikke afbryde når andre taler.

4.-6. klasse
Selvstændighed: Eleverne bør kunne organisere deres skolemateriale i deres skoletaske, følge et enkelt dagligt skema og udføre simple lektier uden konstant opsyn.
Interaktion: Eleverne skal kunne samarbejde med deres klassekammerater i gruppearbejde, lytte til andres ideer og bidrage med deres egne tanker og meninger.
Mødestabilitet: Elever skal kunne komme til tiden, lavelektier og have styr på deres taske og indhold.

7.-9. klasse
Ansvarlighed: Eleverne bør kunne håndtere deres egne skolemateriale og planlægge deres tid til lektier og studier uden konstant påmindelse fra læreren.
Teknologifærdigheder: Eleverne skal kunne bruge en computer til enkle opgaver som at skrive og redigere tekster, søge efter oplysninger online og kommunikere via e-mail eller lignende
Mødestabilitet: Elever skal kunne komme til tiden, lavelektier og have styr på deres taske og indhold.