Fællesskabende normpolitik

Denne politik er udviklet med henblik på at skabe et sammenhængende partnerskab mellem skolen og forældrene for at støtte elevernes trivsel og læring gennem sunde og respektfulde normer. Ved at inkludere forældrenes ansvar og rolle bliver det tydeligt, at et positivt skolemiljø kræver en fælles indsats fra både skole og hjem. Det er afgørende for god læring og trivsel, at skabe et inkluderende og trygt miljø, hvor elevernes trivsel og læring understøttes af sunde og respektfulde normer i både klasseværelset, i fritiden og på skolen generelt.
Det trygge fællesskab gør alle stærkere. Man skal, som elev, være tryg i sin klasses fællesskab. Lærerne bruger meget tid på at opbygge et fællesskab i klassen. Det er afgørende at forældrene bakker op om dette så alle elever kan få de bedste læringsforudsætninger.

Respekt og Tolerance:
Forældrene forventes at fremme respekt og tolerance derhjemme og støtte deres barn i at behandle andre med venlighed og respekt.

Samarbejde og Fællesskab:
Forældrene forventes at støtte skolens initiativer for samarbejde og fællesskab og tilskynde deres barn til at deltage i fælles aktiviteter og bidrage positivt.
Det er afgørende for et godt klassefællesskab at forældre bakker op om afholdelsen af private arrangementer gøres med fællesskabet for øje. Man skal invitere hele pigegruppen, hele drengegruppen eller hele klassen til private arrangementer. Hvis man ikke har plads i hjemmet kan man altid låne skolen til klassearrangementer.

Ansvar og Retsind:
Forældrene opfordres til at lære deres barn om ansvar og retfærdighed og til at hjælpe dem med at forstå konsekvenserne af deres handlinger.
Skolen arbejder konstruktivt med at udvikle elevernes samværskompetencer når der opstår konflikter imellem eleverne.

Kommunikation og Konfliktløsning:
Forældrene forventes at opmuntre deres barn til åben og ærlig kommunikation og til at støtte dem i at løse konflikter på en konstruktiv og respektfuld måde.
Forældre opfordres til at tage kontakt til de impliceredes forældre eller klassens lærere for at få samarbejdet omkring konfliktløsningen både hjemme og i skolen

Aktiv deltagelse:
Forældrene forventes aktivt at deltage i skolens arrangementer og møder samt til at være opmærksomme på skolens politikker og retningslinjer.