Optagelse af nye elever

Ønsker du/I at være en del af Helms Skole

Ønsker du, at dit barn skal gå på Helms Skole, skal dit barn opskrives på venteliste – det foregår ved at udfylde en elektronisk opskrivningsblanket. Når du opskriver dit barn på venteliste, skal du benytte NemID/MitID.

For at blive optaget på skolens venteliste, skal der betales et gebyr på kr. 500,00. Gebyret betales til skolens konto i Danske Bank (reg. nr. 3511 konto 3212269840). Husk at skrive barnets navn og cpr. nr. i tekstfeltet ved indbetaling.

Vigtigt ved opskrivning:

  • Tjek at korrekt skoleår er angivet (start i 0. klasse sker i det år barnet fylder 6 år, medmindre barnet skoleudsættes)
  • Oplys søskende, hvis I har flere børn skrevet op eller gående på skolen i forvejen

Pladser til skolestart eller ledige pladser på andre klassetrin tilbydes efter anciennitet på ventelisten. Der tages så vidt muligt hensyn til lige kønsfordeling. Søskende til elever på skolen, samt børn af ansatte har fortrinsret.

Forældre har selv ansvaret for at holde skolen opdateret på ændringer af telefonnummer og e-mail. Log på den digitale opskrivning for at ændre kontaktoplysninger eller kontakt os.

Hvis du har spørgsmål til ventelisten eller optagelse, kan du henvende dig til skolens sekretær på telefon 58371393 eller info@helmsskole.com

Info vedrørende venteliste til skolestart

  • Året før skolestart inviteres alle familier, der har deres barn opskrevet til en plads på Helms Skole til et informationsmøde. Mødet finder sted i oktober.
  • Indbydelse til informationsmøde finder sted pr. brev eller pr. mail. Til dette møde forventer skolen, at hvert hjem er repræsenteret – med mindre man er forhindret og har meldt afbud.
  • I forlængelse af informationsmødet tilkendegiver den enkelte familie, om de stadigvæk er interesseret i, at deres barn starter på Helms Skole.
  • Herefter kontakter skoleleder de familier, som får tilbudt plads i børnehaveklassen. Denne kontakt sker pr. e-mail. Der optages 23 børn i børnehaveklassen.

info vedrørende venteliste til øvrige klasser

  • Tilbydes familien en ledig plads i en af skolens klasser, inviteres forældre og elev altid til en indledende samtale med skoleleder og to af klassens lærere, hvor de gensidige forventninger afstemmes.

Udmeldelse

Udmeldelse af Helms Skole og/eller SFO Fristedet foregår altid skriftligt til skolens leder via Skoleintra. For spørgsmål herom kan man henvende sig til skolens kontor på tlf. 58371393 eller på mail info@helmsskole.com

For både skole og SFO Fristedet gælder en udmeldelsesfrist på løbende måned + 30 dage.