Medlemmer

Kompetence

Generalforsamlingen er skolens højeste myndighed.
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen herunder dens økonomi.

Skolelederen har overfor Undervisningsministeriet og bestyrelsen det fulde ansvar for den daglige og den pædagogiske ledelse af skolen.

Bestyrelsens medlemmer

Flemming Birketoft Mark

Bestyrelsesformand

Telefon: 22 17 13 60 E-mail: fm@helmsskole.com

Laila Staal Teilhof

Næstformand

Email: lst@helmsskole.com

Lars Denholt

Kasserer

Email: ld@helmsskole.com

Michelle Kruuse

Bestyrelsesmedlem

Email: mk@helmsskole.com

Sara Gro Kastrup Petersen

Bestyrelsesmedlem

Email: sgkp@helmsskole.com

Marcel Bigum

Suppleant for forældrekredsen

Email: mb@helmsskole.com

Jacob Bromberg Lind

Suppleant for skolekredsen

Email: jl@helmsskole.com

Indkaldelse til generalforsamling torsdag den 21. april 2022

Med forbehold for Corona forsamlingsforbud

Vedr. Generalforsamling på Helms Skole torsdag den 21. april 2022

Bestyrelsen meddeler hermed frist til de af jer, som ønsker at indsende forslag til behandling på generalforsamlingen eller meddele jeres kandidatur til bestyrelsesposterne.

Der er i år tre bestyrelsesposter på valg. Lars Denholt modtager genvalg.
Laila Staal Theilhof og Flemming Mark begge modtager ikke genvalg.

Der er to suppleantposter på valg.

Fristen for indsendelse af forslag eller kandidaturer er tirsdag den 1. februar 2022, og de skal sendes til mig på Skoleintra.

Officiel indkaldelse til den årlige generalforsamling udsendes senest den 6. april 2022.