Erstatning- og ordenspolitik

Denne politik er udviklet med henblik på at skabe et trygt og inkluderende miljø på skolen samt at sikre, at elever og forældre er opmærksomme på deres ansvar for at respektere både skolens ejendom og hinandens personlige ejendele.

Erstatning af skader på skolens ejendom:
Elever er ansvarlige for enhver skade, de forvolder på skolens ejendom, herunder inventar, bøger, udstyr og bygninger.
Forældre er forpligtede til at dække omkostningerne ved eventuelle skader forvoldt af deres barn på skolens ejendom.

Erstatning af skader på elevernes ejendele:
Skolen påtager sig ikke ansvar for tab eller skade på elevernes personlige ejendele, medmindre skaden direkte skyldes skolens forsømmelse eller uagtsomhed.
Elever opfordres til at holde deres personlige ejendele sikre og ikke efterlade værdigenstande uden opsyn.
Computerne skal være i tasken når de ikke bruges i undervisningen

Ordensregler:
Elever forventes at behandle både skolens ejendom og hinandens ejendele med respekt og omhu.

Konsekvenser for overtrædelser af ordensregler:
Elever, der overtræder ordensreglerne, kan forvente passende konsekvenser, herunder erstatningsansvar eller andre sanktioner.

Indberetning af overtrædelser:
Elever, forældre og personale opfordres til at rapportere eventuelle overtrædelser af ordensreglerne eller skader på skolens ejendom til skolens ledelse eller relevant personale.
Alle rapporteringer vil blive behandlet fortroligt, og passende foranstaltninger vil blive truffet i henhold til skolens politik