Ferie- og fravær

Denne politik er udviklet med henblik på at skabe klarhed omkring forventningerne til fravær og ferier på skolen samt at sikre en retfærdig og konsekvent tilgang til håndtering af disse emner. Ydermere at sikre en ensartet tilgang til håndtering af fravær og ferier for elever på skolen, samt at tydeliggøre forventningerne til både elever og forældre.

Fravær:
Elever skal stræbe efter at møde op til undervisningen hver dag, medmindre der er gyldige grunde til fravær.
Ved fravær skal forældre informere skolen så tidligt som muligt og senest inden skoledagens start.

Ansvar for lektier:
Lærere er ikke ansvarlige for at udarbejde eller tilrettelægge lektier for elever, der er fraværende på grund af ferie eller andre årsager.
Forældre har ansvaret for at sikre, at deres barn indhenter eventuelt mistet undervisning og arbejde i forbindelse med fravær – dette kan orienteres om gennem ugeplanerne.

Håndtering af fravær:
Telefonisk kontakt: Skolen vil kontakte forældrene telefonisk, hvis en elev har en bekymrende høj fraværsprocent. Dette vil typisk være, når fraværet overstiger 10% af skoledagene.
Hvis fraværet når 15% trods telefonisk kontakt, vil skolen arrangere et personligt møde med forældrene for, at drøfte årsagerne til fraværet og identificere eventuelle støtteforanstaltninger.
Hvis fraværet når 20% trods personligt møde med forældrene og aftaler med forældre, vil skolen vurdere om PPR skal inddrages i processen.

Ferier:
Forældre opfordres til at planlægge familiens ferier i skolens ferieperioder for at undgå unødvendigt fravær fra undervisningen og det sociale fællesskab.
Hvis det er nødvendigt at tage elever ud af skolen i løbet af skoleåret af årsager såsom familiebegivenheder eller andre vigtige anliggender, skal forældrene informere klasselæreren i forvejen. Ved planlagt fravær på over to dage skal både klasselærer og skoleleder orienteres.
Det er vigtigt at understrege, at det både er fagligt og socialt eleverne kommer bagud når de tages ud af undervisningen. Vi ser særlig skeptisk på fravær fra skolens særlige dage så som juleafslutning, julestue, Helms Cup, emneuger m.m.