Skolepenge

Skolepengene er til betaling d.1 i hver måned. Ved evt. manglende betaling af skolepenge, træder følgende rykkerprocedure i kraft.
 
Omkring d.20 i måneden, vil skolen udsende rykker 1, såfremt der ikke er betalt skolepenge til tiden. Sker der mod forventning ikke en indbetaling omkring d.1 i efterfølgende måned, vil skolens kontor tage telefonisk kontakt til forældrene, inden udsendelse af rykker 2. 
Rykker 2 udsendes omkring d.20 i måneden efter, såfremt der fortsat ikke er betalt. 
I rykker 2 gør skolen opmærksom på, at såfremt der ikke betales, sendes skolens udestående til inddrivelse via vores advokat, og der pålægges et administrationsgebyr på 500 kr.
Rykker 3 sker således via skolens advokat. 
 
Man kan altid kontakte skolens kontor, såfremt der er problemer med betaling af skolepenge. Kontorets telefontid er hver dag mellem kl.8.00 – 14.00.

Skolepenge for året 2023/2024

Skole Beløb pr. måned
1. og 2. barn kr. 1361,-
3. barn kr. 680,50,-
4. barn (så længe alle 4 børn er indmeldt på skolen) kr. 0,-
Bog-gebyr ved skoleårets start
(alle elever 1 gang årligt pr. 1. aug.)
kr. 1000,-
Gebyr for opkrævning af skole- og SFO-betaling
(for forældre, der ikke er tilmeldt PBS-ordning)
kr. 85,-
Opskrivning på venteliste til 0.-9. klasse
(engangsbeløb)
kr. 500,-
Indskrivning på skolen
(engangsbeløb, opskrivningsgebyr fratrækkes)
kr. 1500,-
   
SFO Beløb pr. måned
Fast morgenpasning kl. 6 – 8 kr. 242,-
Fast eftermiddagspasning  kr. 1349,-
Eftermiddagsmad (2x årligt, okt. + marts) kr. 500,-
   
   

Både skole- og SFO betaling opkræves i 12 rater. Der opkræves dog kun 11 måneders
skolepenge for elever i 9. klasse, forstået således at der ikke opkræves skolepenge for
juli måned, hvor eleven ér dimitteret.

Ved udmeldelse af SFO, vil der være en karenstid på 3 måneder førend der kan ske indmeldelse igen. 

Danske Bank (kontonr. 3511 3212269840)