Medlemmer

Kompetence

Generalforsamlingen er skolens højeste myndighed.
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen herunder dens økonomi.

Skolelederen har overfor Undervisningsministeriet og bestyrelsen det fulde ansvar for den daglige og den pædagogiske ledelse af skolen.

Bestyrelsens medlemmer

Flemming Birketoft Mark

Bestyrelsesformand

Telefon: 22 17 13 60 E-mail: fm@helmsskole.com

Laila Staal Teilhof

Næstformand

Email: lst@helmsskole.com

Lars Denholt

Kasserer

Email: ld@helmsskole.com

Michelle Kruuse

Bestyrelsesmedlem

Email: mk@helmsskole.com

Sara Gro Kastrup Petersen

Bestyrelsesmedlem

Email: sgkp@helmsskole.com

Marcel Bigum

Suppleant for forældrekredsen

Email: mb@helmsskole.com

Jacob Bromberg Lind

Suppleant for skolekredsen

Email: jl@helmsskole.com