Skolepenge

Skolepengene er til betaling d.1 i hver måned. Ved evt. manglende betaling af skolepenge, træder følgende rykkerprocedure i kraft.
 
Omkring d.20 i måneden, vil skolen udsende rykker 1, såfremt der ikke er betalt skolepenge til tiden. Sker der mod forventning ikke en indbetaling omkring d.1 i efterfølgende måned, vil skolens kontor tage telefonisk kontakt til forældrene, inden udsendelse af rykker 2. 
Rykker 2 udsendes omkring d.20 i måneden efter, såfremt der fortsat ikke er betalt. 
I rykker 2 gør skolen opmærksom på, at såfremt der ikke betales, sendes skolens udestående til inddrivelse via vores advokat, og der pålægges et administrationsgebyr på 500 kr.
Rykker 3 sker således via skolens advokat. 
 
Man kan altid kontakte skolens kontor, såfremt der er problemer med betaling af skolepenge. Kontorets telefontid er hver dag mellem kl.8.00 – 14.00.

Skolepenge for året 2021/2022

 

SkoleBeløb pr. måned
1. og 2. barnkr. 1296,-
3. barnkr. 648,-
4. barnkr. 0,-
Bog-gebyr ved skoleårets startkr. 1000,-
Opsparing til studietur i 9. kl. (5. – 8.klasse) pr. månedkr. 100,-
Gebyr for opkrævning af skole- og SFO-betaling
(for forældre, der ikke er tilmeldt PBS-ordning)
kr. 85,-
Opskrivning på venteliste til 0.-9. klasse
(engangsbeløb)
kr. 500,-
Indskrivning på skolen
(engangsbeløb, opskrivningsgebyr fratrækkes)
kr. 1500,-
SFOBeløb pr. måned
  
Fast morgenpasning kl. 6 – 8kr. 230,-
  
Fast eftermiddagspasning kr. 1285,-
Eftermiddagsmadkr. 500,-

Både skole- og SFO betaling opkræves i 12 rater. Der opkræves dog kun 11 måneders
skolepenge for elever i 9. klasse, forstået således at der ikke opkræves skolepenge for
juli måned, hvor eleven ér dimitteret.

Ved udmeldelse af SFO, vil der være en karenstid på 3 måneder førend der kan ske indmeldelse igen. 

Danske Bank (kontonr. 3511 3212269840)