Generel information

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:
– Samlet elevantal pr. 01-01-2022: 200 elever

 

Gennemsnitslig klassekvotient

Gennemsnitslig klassekvotienter udregnet efter elevgruppe:
– Indskoling (0. – 2. klasse): 22 elever pr. klasse
– Mellemtrinet (3. – 6. klasse): 22 elever pr. klasse
– Udskoling (7.-9. klasse): 22 elever pr. klasse

Karaktergennemsnit

Karaktergennemsnit obligatoriske fag på Helms skole  (Slagelse Kommune)   (Landsplan)

2022-2023: 8,4 (7,0) (7,4)

2021 – 2022:  9,2   (7,1)   (7,7)
2020 – 2021:  8,7   (7,4)   (7,8)
2019 – 2020:  8,9   (7,0)   (7,5)

Læs mere her:

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Efter endt skolegang på Helms skole fortsætter vores elever typisk på gymnasiet, handelsskole og erhvervsfaglige uddannelser.

Der er der også elever, der tager 10. klasse – f.eks. i kommunens 10. klasse center.

Endeligt er der jævnligt elever, der tager på efterskole.

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i  Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen

unge med computere

Antal elever pr. pc

Computere på Helms Skole
Skolen har et IT-lokale, som 0. – 3. klasse benytter. 

Fra 4.-9. klassetrin forventes det, at eleverne medbringer egne bærbare computere. Skolen kan tilbyde at bistå forældrene med råd og vejledning ved køb af elevcomputer.

Antal lærere

På skolen er der ansat følgende grupper:
– 14 lærere
– 4 pædagoger og pædagogmedhjælpere i SFO Fristedet (og evt. 1 praktikant/løntilskudsmedarbejder)
– 2 lærerordning i 0. klasse
– 1 skolesekretær
– 1 pedel (og evt. 1 praktikant/løntilskudsmedarbejder)
– 2 rengøringsassistenter

Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her: